Hvad er klassisk homøopati ?

Navnet homøopati, kommer af de græske ord homoios og pathos, som betyder henholdsvis "lignende" og "lidelse". Det er en helbredelsesmetode, der bygger på ligheds-princippet: Similia Similibus Curentur. Lige skal med lignende kureres.

Påvirkninger der fremkalder symptomer hos raske, helbreder årsagen til lignende symptomer hos syge, hvis - og kun hvis - de ordineres efter ligheds-princippet i en dertil afpasset dosering.

Ordet 'klassisk' anvendes alene for at adskille, og gøre opmærksom på, at der er en verden til forskel på hvad betegnelserne 'Klassisk Homøopati' og 'Homøopati' dækker i praksis. Dette gælder både i alm. sprogbrug og, (se FAQ spm.16) i dansk lovgivning, hvor ordet 'homøopati' bruges for enhver anvendelse af såkaldt 'homøopatiske lægemidler', uanset om de anvendes homøopatisk eller ej. Det har derfor været nødvendigt at tilføje ordet 'klassisk' for at adskille hvornår de anvendes homøopatisk i overensstemmelse med det som de er designet til, som tilfældet er ved klassisk homøopati - og hvornår de anvendes til symptom-undertrykkelse, som de netop er designet til at undgå, men som dansk lovgivning kalder homøopati.
Vi beklager meget den begrebsforvirring som lovgivningen her påtvinger os, for derved har forbrugeren desværre ingen garanti for, at den behandling som behandleren med loven i hånden kalder homøopatisk, rent faktisk lever op til navnet. Denne garanti har forbrugeren derimod med en Klassisk Homøopat, når titlen vel at mærke er erhvervet ved en internationalt godkendt og bestået minimum fire årig klassisk homøopatisk uddannelse. Men selv om homøopati suverænt er den mest udbredte alternative behandling i EU, er det i Danmark kun SKH (1987-2009) og
Homøopati Instituttet der kan opfylde dette krav. Man gør derfor klogt i først at checke dokumenteret uddannelse, før man lægger sit helbred i hænderne på en alternativ behandler, uanset hvilken registrering titlen gemmer sig bag.

Klassisk Homøopati er en holistisk behandlingsform - dvs. hele mennesket tages i betragtning og behandles - ikke kun sygdommen/symptomerne, med det lægemiddel der bedst passer på hele det menneske. Homøopatien betragter symptomer som en reaktion på sygdommen - snarere end sygdommen i sig selv. En reaktion organismen fremkommer med i forsøget på at opretholde en relativ balance, homeostase, som kontravægt til den patologiske årsag. Homøopaten forsøger derfor at katalysere en helbredelsesproces der fjerner den patologiske årsag og gør kontravægten i form af symptomerne overfødig. Når årsagen er væk er det nu symptomerne der giver ubalance og organismen fjerner dem derfor hurtigt for at genoprette en nu bedre homeostase uden den patologiske årsag. Hvis en nødvendig kontravægt i form af symptomer blot undertrykkes uden at fjerne dens årsag først, må organismen retablere balancen, enten ved tilbagefald af samme symptom hvis den er stærk nok til det, ellers med dybere patologiske symptomer fysisk, følelsesmæssigt eller mentalt.

Homøopatisk behandling er en naturlig, helende proces, der katalyserer og samarbejder med naturlovene. Der bruges lægemidler, som hjælper mennesket til at genvinde sit helbred, ved at helbrede den indre årsag til problemernes opståen. Homøopaten koncentrerer sig om at helbrede mennesket, fremfor at bekæmpe sygdommen.

Homøopatiens tre grundprincipper: 

 1. Et lægemiddel der i en stor dosis fremkalder symptomer hos raske, vil i små potenserede doser kunne helbrede lignende symptomer hos en syg, både fysisk, emotionelt og mentalt. Dette kaldes lighedsloven eller Ligheds-princippet.
 2. Ved successivt potenserede fortyndinger bliver lægemidlets helbredende egenskaber mere virksomme medens alle giftige eller uønskede bivirkninger forsvinder.
 3. Mennesket behøver kun ét specifikt lægemiddel og ikke flere, på ethvert givet tidspunkt af sin sygdom. Findes dette lægemiddel ikke, opnås ingen helbredelse og tilstanden bliver i bedste fald kun midlertidigt lettet.

Definition

Homøopatisk behandling er holistisk årsagsbehandling der sigter på at stimulere og styrke individets egne evner til at genoprette den tabte harmoni både internt og eksternt. Forudsætningen for at der katalyseres en helbredelsesproces er lighedsprincippet, at påvirkningen i tilstrækkelig grad ligner og passer på den individuelle årsag til den symptomfremkaldende disharmoni.

Definitionen på hvad der er homøopatisk er således enkel. Derimod afhænger forståelsen af det homøopatiske paradigme af ens individuelle synsvinkel. Fx:

 1. For et almindeligt menneske som ikke er interesseret i overflødige ord og som blot ønsker at opnå en hurtig, varig og sikker helbredelse, repræsenterer homøopati en behandling der hjælper, men aldrig skader.
 2. Fra en pragmatisk teknokrats synspunkt repræsenterer homøopati den hurtige teknik til at helbrede forskellige symptomer på sygdom ved hjælp af en strengt individualiseret medicin udvalgt på grundlag af en ekstremt raffineret typologisk diagnose med en høj grad af pålidelighed.
 3. Fra den praktiserende læges synspunkt repræsenterer homøopati den korteste og mest plausible måde at behandle en patient på, herunder metoden til at vælge en individualiseret medicin, fjernelse af vedligeholdende årsager og lave en højst pålidelig prognose.
 4. Fra en filosofs synspunkt repræsenterer homøopati en mulighed for, i sidste ende at se verden uden illusioner.
 5. Fra en professionel logiks synspunkt repræsenterer homøopati et universelt og fleksibelt logisk system til succesfuld løsning af opgaver med et stort antal meget foranderlige parametre.
 6. Fra synspunktet af en eksperimentel forsker der skaber funktionelle modeller, repræsenterer homøopati en universel og yderst realistisk metode til modellering af virkeligheden, herunder sygdomme og deres behandling.
 7. Fra en biologs synspunkt repræsenterer homøopati forskellige måder til individuel udvikling af organismer, deres individuelle tilpasning eller udvikling af sygdomme (vedrørende fysiske, psykiske og sociale sygdomme, der stammer fra samspillet med omgivelserne og med hinanden).
 8. Fra en politikers synspunkt, der ser mennesker som en del af miljøet, repræsenterer homøopati strategien og taktikken for at overleve som art på den mest bæredygtige, økonomiske og miljørigtige måde.
 9. Fra en ortodoks matematikers synspunkt repræsenterer homøopati en algoritme til at vælge en individuel løsning.
 10. Fra et videnskabeligt synspunkt repræsenterer homøopati en videnskab, der eksisterer i et metodologisk forhold til alle andre videnskaber vedrørende naturen, hvilket muliggør deres glatte sammenkobling til et samlet system, der beskriver organismer, deres muligheder og behov.
 11. Fra en praktisk kirurgs synspunkt repræsenterer homøopati mikrokirurgi uden skalpel, uden fare for blødning og uden risiko for patienternes exitus under narkose.
 12. Fra en Klassisk Homøopats synspunkt repræsenterer homøopati den samlede empiriske viden om hvordan naturloven Lighedsloven kan anvendes til holistisk årsagsbehandling, så individets egne evner, ressourcer og livskræfter stimuleres og styrkes til at katalysere en helbredelsesproces, inklusivt hele erfaringsmaterialet for hvordan det sikres at helbredelsesprocessen fuldføres med et kurativt og varigt resultat.