Hvad er klassisk homøopati ?

Navnet homøopati, kommer af de græske ord homoios og pathos, som betyder henholdsvis "lignende" og "lidelse". Det er en helbredelsesmetode, der bygger på ligheds-princippet: Similia Similibus Curentur. Lige skal med lignende kureres.

Påvirkninger der fremkalder symptomer hos raske, helbreder årsagen til lignende symptomer hos syge, hvis - og kun hvis - de ordineres efter ligheds-princippet i en dertil afpasset dosering.

Ordet 'klassisk' anvendes alene for at adskille, og gøre opmærksom på, at der er en verden til forskel på hvad betegnelserne 'Klassisk Homøopati' og 'Homøopati' dækker i praksis. Dette gælder både i alm. sprogbrug og, (se FAQ spm.16) i dansk lovgivning, hvor ordet 'homøopati' bruges for enhver anvendelse af såkaldt 'homøopatiske lægemidler', uanset om de anvendes homøopatisk eller ej. Det har derfor været nødvendigt at tilføje ordet 'klassisk' for at adskille hvornår de anvendes homøopatisk i overensstemmelse med det som de er designet til, som tilfældet er ved klassisk homøopati - og hvornår de anvendes til symptom-undertrykkelse, som de netop er designet til at undgå, men som dansk lovgivning kalder homøopati.
Vi beklager meget den begrebsforvirring som lovgivningen her påtvinger os, for derved har forbrugeren desværre ingen garanti for, at den behandling som behandleren med loven i hånden kalder homøopatisk, rent faktisk lever op til navnet. Denne garanti har forbrugeren derimod med en Klassisk Homøopat, når titlen vel at mærke er erhvervet ved en internationalt godkendt og bestået minimum fire årig klassisk homøopatisk uddannelse. Men selv om homøopati suverænt er den mest udbredte alternative behandling i EU, er det i Danmark kun SKH (1987-2009) og
Homøopati Instituttet der kan opfylde dette krav. Man gør derfor klogt i først at checke dokumenteret uddannelse, før man lægger sit helbred i hænderne på en alternativ behandler, uanset hvilken registrering titlen gemmer sig bag.

Klassisk Homøopati er en holistisk behandlingsform - dvs. hele mennesket tages i betragtning og behandles - ikke kun sygdommen/symptomerne, med det lægemiddel der bedst passer på hele det menneske. Homøopatien betragter symptomer som en reaktion på sygdommen - snarere end sygdommen i sig selv. En reaktion organismen fremkommer med i forsøget på at genvinde helbredet. Homøopaten forsøger derfor at katalysere reaktionens formål og netop ikke at undertrykke den.

Homøopatisk behandling er en naturlig, helende proces, der katalyserer og samarbejder med naturlovene. Der bruges lægemidler, som hjælper mennesket til at genvinde sit helbred, ved at helbrede den indre årsag til problemernes opståen. Homøopaten koncentrerer sig om at helbrede mennesket, fremfor at bekæmpe sygdommen.

Homøopatiens tre grundprincipper: 

  1. Et lægemiddel der i en stor dosis fremkalder symptomer hos raske, vil i små potenserede doser kunne helbrede lignende symptomer hos en syg, både fysisk, emotionelt og mentalt. Dette kaldes lighedsloven eller Ligheds-princippet.
  2. Ved successivt potenserede fortyndinger bliver lægemidlets helbredende egenskaber mere virksomme medens alle giftige eller uønskede bivirkninger forsvinder.
  3. Mennesket behøver kun ét specifikt lægemiddel og ikke flere, på ethvert givet tidspunkt af sin sygdom. Findes dette lægemiddel ikke, opnås ingen helbredelse og tilstanden bliver i bedste fald kun midlertidigt lettet.