Homøopatisk litteratur på dansk og engelsk 

Nedenstående bøger kan bestilles ved forudbetaling af bøgernes pris + Kr. 105,- for Quickbrev, med angivelse af modtagers navn & adresse på:
Bank: Reg: 2670 konto: 0271 115 431
MobilePay: 2374 0587


Introduktion -
Homøopatiens grundlag 
Neesgaard, Anita: Introduktion til Homøopati 
- Homøopatiens historie. 
- Lighedsloven - Similia similibus Curentur. 
- Lægemidlet, tilberedning og dosering. 
- Sygdomme i sind og sjæl - Undertrykkelse. 
- Sygdoms indre årsag - De kroniske sygdomme. 
- Homøopatisk sygdomsforståelse - Vaccinationsskader. 
Det nødvendige grundlag for en Klassisk Homøopat - på dansk. 
Kan læses og forstås uden forkundskaber. 
Beskriver de grundlæggende principper på en let forståelig måde. 
Bogen bruges som introduktion på Skolen for Klassisk Homøopati. 
Udgivet på Forlaget Similia, 112 s., ISBN 87-983653-2-0 
Pris: Kr. 299 + (Porto ved køb af kun denne bog: Kr. 105,- for Quickbrev) 


Introduktion - Homøopatisk behandling  
Vithoulkas, George.: Homøopati - Fremtidens medicin. 
- Anlæg for sygdom. 
- Praktiske eksempler på behandling af akut og kronisk syge. 
- Hvordan finder helbredelse sted? 
Den første introduktion til Klassisk Homøopati på dansk. 
Kan læses og forstås uden forkundskaber. 
Bogen beskriver de grundlæggende principper på en 'naturvidenskabelig' måde. 
Bogen bruges som introduktion på Skolen for Klassisk Homøopati. 
Udgivet på Forlaget Similia, 126 s., ISBN 87-983653-0-4 
Pris: Kr. 39  + (Porto ved køb af kun denne bog: Kr. 70,- for Quickbrev)  
Pris v/10 stk: Kr. 29 Restsalg
Pris v/25 stk: Kr. 19


Filosofien  
Neesgaard, Per: Mennesket, Miasmen og Modaliteten - et Homøopatisk Paradigme 
- Homøopatisk forståelse af mennesket i sundhed og 'sygdom' 
- Praktiske eksempler på anvendt homøopatisk erkendelse 
- Hvordan mennesket kan helbrede sig selv! 
Det første klassisk homøopatiske behandlingsparadigme på dansk 
Kompendiet beskriver de grundlæggende principper på en logisk måde 
Kompendiet bruges som introduktion til Uddannelsen i Klassisk Homøopati 
Udgivet på Forlaget Similia, 73 s. A4, ISBN 87-983653-1-2 
Pris: Kr. 174  + (Porto ved køb af kun denne bog: Kr. 105,- for Quickbrev)  
Også udgivet som modul i RadarOpus
Homeopathic Philosophy  
Neesgaard, Per: The Man, the Miasm, and the Modality- a Homeopathic Paradigm 
- Homeopathic understanding of man in health and in 'disease'
- Practical examples of applied homeopathic cognition 
- How man can heal himself!
- The miasmatic dynamics and the five cores in practice
- Description of the basic principles in a logical way 
The book is used in the Education in Classical Homeopathy
Published by Similia Publishers, 73 p. A4, ISBN 87-983653-1-2 
Price: DKKr. 174  
Also published as a module in RadarOpus 

Posologien  
Neesgaard, Per: Homøopatisk Posologi - Homøopatisk dosering af lægemidler. 2.udg. 
- Enkelt dosis, "vent og se" metoden, fra Organon 4. udgave 
- Dilution og "Tilpasning af dosen" metoden, "Mellem vejen", fra Organon 5. udgave 
- "Split dose" og hvordan helbredelsesprocessen kan reduceres til den ½-1/3 tid, 5. udg.
- Den tørre dosis' begrænsninger, fra Organon 5. udgave
- Praktisk brug af dilution. Testdosis. Nedjustering. Potensskift, fra Organon 5. & 6. udgave 
- Q-Potenserne. Slutforværring, fra Organon 6. udgave 
- Sensitivitet og modtagelighed. Konstitution og temperament
- Faktorer ved homøopatisk dosering af lægemidler. Kvalitets forskelle.
Udgivet på Forlaget Similia, 52 s. A5, ISBN 87-983653-3-9 
Pris: Kr. 100 + (Porto ved køb af kun denne bog: Kr. 35,- for Quickbrev) 
Også udgivet som modul i RadarOpus
Homeopathic Posology  
Neesgaard, Per: Homeopathic Posology - The Homeopathic dosage. 2nd ed. 
- Single dose, the "wait and see" method, from Organon 4th edition 
- Dilution and the "Adjusting the dose" method, "the middle path" from Organon 5th Edition 
- "Split dose" and how the healing process can be reduced to the ½-1/3 time, from Organon5th ed.
- The Dry Dose Limitations, from Organon 5th Edition
- Practical use of dilution. Test Dose. Downgrade. Potency change, from Organon 5th & 6th edition 
- Q potencies. End aggravation, from Organon 6th Edition 
- Sensitivity and susceptibility. Constitution and temperament
- Factors in homeopathic dosing of remedies. Quality differences.
Published by Similia Publishers, 60 p. A5, ISBN 87-983653-3-9 
Price: DKKr. 100
Also published as a module in RadarOpus 

Materia Medica - Primær Psora og Miasmatisk dynamik
Neesgaard, Per: Dynamisk Materia Medica - Primær Psora og Miasmatisk dynamik
- Ny udgave 2019
- Primær Psora og Miasmatisk dynamik for 120 midler 
- 373 differential diagnoser
- Baseret på det dynamiske Paradigme for mennesket i sundhed og sygdom af Alfonso Masi Elizalde
- Beskrivelse af hvorfor og hvor forskelligt midlet fremtræder i de forskellige miasmatiske faser
- Mere end 600 A4 siders dynamisk Materia Medica
Udgivet som modul i RadarOpus
Materia Medica - Primary Psora and Miasmatic dynamic 
Neesgaard, Per: Dynamic Materia Medica - Primary Psora and Miasmatic dynamic 
- New Edition 2019
- Primary Psora and Miasmatic dynamic for 120 Remedies
- 373 differential diagnoses
- Based on the dynamic paradigm for human health and disease put forward by Dr. Alfonso Masi Elizalde
- Description of why and how different the remedy appears in the various miasmatic phases
More than 600 A4 pages of dynamic Materia Medica
Published as a module in RadarOpus 

Prisliste for litteratur  

Forfatter Titel På dansk

Kr.

English

DKKr.

Neesgaard, A. Introduktion til Homøopati 299  
Neesgaard, P. Mennesket, Miasmen og Modaliteten - et Homøopatisk Paradigme 174  
Neesgaard, P. The Man, the Miasm and the Modality - a Homeopathic Paradigm   174
Neesgaard, P. Homøopatisk Posologi - Homøopatisk dosering af lægemidler 100  
Neesgaard, P. Homeopathic Posology - The Homeopatic dosage   100
Vithoulkas, G. Homøopati - Fremtidens Medicin 

Til klinik: 10 stk.
Pakkeporto v. 10 stk.: Kr. 100

39

290

 
Neesgaard, P. Dynamisk Materia Medica - Primær Psora og Miasmatisk dynamik: ng1.da-2019 Modul i RadarOpus  
Neesgaard, P. Dynamic Materia Medica - Primary Psora and Miasmatic dynamic: ng1-2019   Module in RadarOpus